Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

  • 14 października 2019 r.
  • 2,3 stycznia 2020 r.
  • 24 kwietnia 2020 r.
  • 12 czerwca 2020 r.

Dziennik elektroniczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie