Strona Główna · e-Dziennik · Bezpłatne podręczniki · facebook · Podręczniki 2016 · Motyczaki Grudzień 14 2017 18:04:19
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Pracownicy szkoły
  Regulamin szkoły
  Historia Szkoły
  Wychowawcy
  Galeria
  Kronika szkoły
  Polecane strony
  Plan lekcji
  Program Wychowawczy
  Prograsm Profilaktyki
  Samorząd uczniowski
  Statut Szkoły
  Koncepcja pracy Szkoły
  Konsultacje
  Dla rodziców
  Rozkład dzwonków
  Obwód szkoły
  Archiwum
  BIP
  Dni wolne
  Kontakt
  Zajęcia dodatkowe
  Ubezpieczenie

Reklama

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Rekrutacja
Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zapisów dzieci urodzonych w latach 2007-2009 do szkoły w roku szkolnym 2014/2015

1. W 2013 roku weszły w życie kolejne przepisy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które wprowadzają następujące zasady realizacji przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji obowiązku szkolnego w 2014 r.:
 • dzieci urodzone w 2007 roku rozpoczynają realizację obowiązku szkolnego w kl. I
 • dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. rozpoczynają realizację obowiązku szkolnego w kl. I
 • dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. rozpoczynają realizację obowiązku szkolnego w kl. I na wniosek rodziców lub kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego,
 • dzieci urodzone w 2009 roku rozpoczynają realizację przygotowania przedszkolnego. Szczegółowe informacje w tej sprawie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Sześciolatek w szkole" (http://www.6latki.men.gov.pl/).
2. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego lub do klasy pierwszej w naszej szkole na rok szkolny 2014/2015 trwają od dnia 24 lutego do 15 kwietnia 2014 r.
 • Informujemy, że planujemy utworzyć dwie klasy pierwsze:
 • Kl. I a –rocznik 2007 (siedmiolatki)
 • Kl. I b – rocznik 2008 (sześciolatki)
3. Zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy I naszej szkoły dokonują rodzice (opiekunowie prawni) osobiście w kancelarii szkoły, codziennie w godzinach 8.00-15.00. 4. W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć:
 • wniosek o przyjęcie dziecka,
 • dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego),
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) - do wglądu,
 • w przypadku opiekunów prawnych – oryginał dokumentu ustanawiającego opiekunów prawnych (np. orzeczenia sądu),
 • zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisach do klasy I.
5. Składając wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w naszej szkole lub do naszej szkoły rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać:
 • poprawny numer PESEL dziecka,
 • adres zameldowania dziecka,
 • adres zamieszkania dziecka,
 • numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych) umożliwiające szkole szybki kontakt,
 • inne informacje (np. zdrowotne) istotne dla bezpieczeństwa dziecka w szkole.
6. W związku z koniecznością kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego bądź obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu szkoły rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić fakt zapisania dziecka do innej szkoły niż obwodowa w sekretariacie szkoły (tel. 81 50310 06) 7. Uczniowie szkoły i oddziałów przedszkolnych mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, po uprzednim zapisaniu się. Obecnie cena jednego obiadu dla ucznia w stołówce szkolnej wynosi 2,50 zł (może ulec zmianie). Zapisy do stołówki prowadzone będą we wrześniu 2014 r. 8. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dostępna dla wszystkich uczniów. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy w godz. 7.00-17.00. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.
Dokumenty do pobrania i wypełnienia dostępne poniżej ewentualnie w sekretariacie szkoły. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
Wniosek o przyjecie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

UWAGA RODZICE!
W celu usprawnienia zapisu dzieci do szkoły podajemy nasz adres mailowy, na który możecie Państwo wysłać wypełniony wniosek (podpisy we wniosku wypełniamy komputerowo). sp_motycz@poczta.onet.pl W tytule maila wpisujemy: REKRUTACJA
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.