Eliminacje gminne OTWP ,,Młodzież zapobiega pożarom”