Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu

 

„ Dla życia, a nie dla szkoły się uczymy ”

 

Koncepcja pracy szkoły powstała w oparciu o:

 

  1. Zadania zawarte w  rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r.
  2. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz  kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).
  3. Postanowienia zapisane w Statucie Szkoły Podstawowej w Motyczu.
  4. Zadania zawarte w Programie Wychowawczym  i Profilaktycznym Szkoły Podstawowej w Motyczu.
  5. Analizę potrzeb i oczekiwań naszych wychowanków i ich rodziców.
  6. Wnioski  wynikające z analizy pracy nauczycieli szkoły.

 

Nadrzędny cel koncepcji pracy Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Motyczu to:

 

 

Cele szczegółowe:

 

 

 

Szkoła, do której zmierzamy powinna:

 

 

Sylwetka absolwenta szkoły

 

Pragniemy, aby wszyscy uczniowie naszej szkoły wszechstronnie się rozwijali i byli wspierani w swym rozwoju.

 

Sylwetka absolwenta oddziału przedszkolnego:

 

 

Sylwetka absolwenta I etapu edukacyjnego:

 

Uczeń klasy III na miarę swojego wieku jest:

 

Samodzielny, zaradny, komunikatywny tzn., że:

 

 

Uczciwy, prawy i prawdomówny tzn., że :

 

 

Odpowiedzialny, obowiązkowy tzn., że:

 

 

Kulturalny, taktowny, szanujący innych tzn., że:

 

           

Dbający o zdrowie i bezpieczeństwo, tzn., że:

 

 

Sylwetka absolwenta II etapu edukacyjnego:

 

Uczeń klasy VI na miarę swojego wieku jest:

Samodzielny, zaradny, komunikatywny tzn., że:

 

 

Uczciwy, prawy tzn., że:

 

 

Odpowiedzialny, obowiązkowy tzn., że:

 

 

Kulturalny, taktowny, szanujący innych tzn., że:

 

 

Dbający o zdrowie i bezpieczeństwo tzn., że :